Återstart av Nordiska Lakelandringen

Kallelse till ett sista försök att starta upp Nordiska Lakelandringen 4/10.

Välkomna alla lakelandentusiaster till ”vilandemöte” 231004.

Syftet med detta möte är att välja en interimsstyrelse då vi under det tidigare informationsmötet förstått att det finns ett intresse att väcka liv i den vilande klubben Nordiska Lakelandringen.
Vi kommer därför att hålla ett ”vilandemöte” 4/10 kl 19;00 via Zoom.
Join Zoom Meeting
https://terrierklubben- se.zoom.us/j/84949931761?pwd=OW9pcVh6c29oVFMwWGxxeUNZdy9rZz09

Dagordning Nordiska Lakelandringen ”vilandemöte”
1. Mötets öppnande
2. Justering röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av protokollförare för mötet
6. Val av 2 justerare tillika rösträknare
7. Beslut om antal ledamöter i interimsstyrelsen
8. Val av interimsstyrelse
Val av ordförande
Val av ledamöter
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande
Interimsstyrelsen ska:
• Utgöra valberedning för kommande styrelse
• Granska gamla stadgar och föreslå ändringar anpassat efter SKKs
typstadgar
• Skaffa bankkonto (Om sådant inte redan finns), ta fram en tänkt
verksamhetsplan och budget, kalla till extra årsmöte med syfte att
återstarta Nordisk Lakelandring
• Dagordning extra årsmöte

Anmälan och frågor till Johan Norgren: johannorgren1911@gmail.com. Vid röstning måste varje deltagare ha tillgång till en egen enhet.

Alla lakelandintresserade är välkomna!

© 2023 Svenska Terrierklubben