Avelsmöte via Zoom 29/10 kl 15

Avelsmöte om det avelsstrategiska arbetet i SvTeKs rasklubbar eller för raser utan rasklubb.

Programmet bygger inte på föreläsare utan tanken är att vi i kretsen av avelsfunktionärer och avelsengagerade för Svenska Terrierklubbens 38 raser ska kunna utbyta erfarenheter och spörsmål med varandra.

SvTeK avelskommitté har förtydligat SKKs RAS-mall till en checklista som vi bifogat med mailinbjudan (alt beställ i anm.formuläret). Kika gärna på checklistan inför mötet och uppdatera er på ert aktuella RAS.
Några raser/rasklubbar är just färdiga med en RAS-revideringen, andra håller på för glatta livet eller laddar inför nästa med en hälsoenkät. Vi har mycket kunskap och många reflektioner att dela med oss av till varandra! Detta är vår tanke.

Så välkomna att deltaga i samtal om lathundar, checklistor, mallar, anomalier, DNA-tester, vetenskapliga rön och magkänsla som lots.

Sänd gärna in frågor som ni vill att vi lyfter under mötet. Se anmälningsformuläret.

Anmäl dig här>>

Väl mött!
Svenska Terrierklubbens avelskommitté
© 2023 Svenska Terrierklubben