Hedersutmärkelser KF 2023

Svenska Terrierklubben är mycket stolta över att följande medlemmar, i samband med SKK Kennelfullmäktige 2023, mottar SKK hedersamma utmärkelser.

Stort grattis till Agneta Åström, som mottar SKK Förtjänsttecken.

Stort grattis till Charlotta Mellin och Anna Wester, kennel Rollick’s, kerry blue terrier, som mottar SKK Hamiltonplakett.

Stort grattis till Helen Hulthén, kennel Cameron, irish soft coated wheaten terrier, som mottar SKK Hamiltonplakett.

Därtill har Svenska Welshterrierklubben och Skottefederationen uppmärksammats för sina 50-årsjubileum.

På bild syns, utöver nämnda mottagare av hedersutmärkelser ovan, Svenska Terrierklubbens ordförande Per Faléus, tillträdande ordförande för SKK Centralstyrelse, Britt-Marie Dornell, samt avgående ordförande för SKK centralstyrelse Thomas Uneholt 🐾

© 2023 Svenska Terrierklubben