Årets viltspårterrier

Poängberäkning

Med start from 2022-01-01 räknas följande meriter i tävlingen om Årets Viltspårsterrier.

Statuter

För att en hund ska kunna vara med i uträkningen av Årets
Viltspårsterrier i Svenska terrierklubben krävs det att hunden under
året gått tre prissatta spårprov inom SvTek.

Högst fem (5) resultat får räknas, med minst 4 olika domare, högst två (2) starter för samma domare. Ett av de fem resultaten måste vara ett 1a-pris.

1:a pris i öppen klass: 20 poäng

2:a pris i öppenklass:  15 poäng

3:e pris i öppen klass: 10 poäng

0:e pris i öppenklass:    2 poäng

Godkänt i anlagsklass: 15 Poäng

Svenskt Viltspårchampionat 10 poäng.

Hundar som ej kan uppnå officiella titeln SeVch så är 3 stycken 1: a pris likvärdigt med Svensk Viltspårchampionat.

Ordinarie prov:
Vinnaren på ordinarie prov får 15 extra poäng.

Om vinnaren får ett 1:a pris ger det 20 poäng+ 15 poäng

Om vinnaren få ett 2:a pris ger det 15+15 poäng

Om vinnare få ett 3.e pris ger det 10+15 poäng

1:a placering 15 poäng

2:a placering 10 poäng

3:a  placering  7 poäng

Start i ett ordinarie prov och blir oplacerad ger det 3 poäng (dvs 4e placering och därunder)

Start i Svenska Terrierklubbens regi ger 5 poäng extra oavsett pris och placering.

Hundens förare ska vara medlem i SvTeK eller till SvTeK ansluten rasklubb vid varje tävlingstillfälle. Tävlande hund skall vara stamboksförd i SKK och också tillhöra en ras som SvTeK utgör specialklubb för.

Skiljeräkning: Erhåller två eller flera hundar samma poäng skall den hund som erhållit högsta medelpoäng erhålla priset. Vid framräknande av medelpoängen sammanräknas de resultaten som är inskickade.

Vinnaren är direktkvalificerad till nästa års viltspårsmästerskap.

Om du vill delta i tävlingen om Årets Viltspårterrier ska du meddela oss dina resultat här>> senast den 15 januari nästkommande år för att komma med på den slutliga listan.

Viltspårgruppen

Anmälan

Ansvariga

© 2022 Svenska Terrierklubben