Årets uppfödare

Skye terrier

Poängberäkning

Placerade uppfödargrupper i finalringen får poäng enligt fallande skala: 1:an 5 p, 2:an 4 p, 3:an 3 p, 4:an 2 p. Placerade uppfödargrupper får därutöver tillgodoräkna sig poäng baserat på antal deltagande grupper i stora ringen.

Exempel: Vid en utställning med 8 deltagande uppfödargrupper i stora ringen får segraren 5 poäng för segern + 8 poäng för deltagande grupper = 13 p. Tvåan får 4 poäng för placeringen och 7 poäng för antal grupper, d v s minus 1:an som den inte slagit.

En uppfödare får räkna sina fem (5) bästa resultat under året och har rätt att tävla med mer än en ras, men poäng räknas på varje ras för sig. Resultat räknas från officiella utställningar arrangerade av Svenska Terrierklubben eller dess lokalavdelningar.

Dessa listor hålls uppdaterade av Birgitta Sköld, tavling@terrierklubben.se

 

Kontakt

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben