Årets Noseworkterrier

Resultatrapportering Årets Noseworkterrier 2023

Resultaten skriver du in via formulär som tillhandahålls på sidan. Du behöver inte själv räkna ut poängen i Årets Noseworkterrier, utan det räcker att du skickar in resultaten. Om något inte fungerar som det ska i länken, skicka ett mail till ulrika.skarp@gmail.com. För att vara med i den slutgiltiga sammanställningen måste du ha skickat in dina resultat senast den 15 januari 2024. Du måste också ha sparat de bekräftelsemail (ett för varje resultat) som du får när du fyllt i resultaten i vårt webbformulär.

Poängberäkning för Årets Noseworkterrier
Se gällande statuter. OBS! Vi har gjort en mindre justering av poäng i Noseworkterriern för elitklass för statuterna 2023. Eftersom momentplaceringar inte finns i Nose Workens elitklass har vi strukit de poängen och istället ökat övriga poäng i noseworkterriern för den klassen. Till 2024 planeras en större revision av statuterna.

Om du har funderingar kring statuterna, hör gärna av dig till Birgitta Wenzer (birgitta@flian.se)

 

Statuter

Kontakt

Resultatrapportering

© 2023 Svenska Terrierklubben