Årets Bruksterrier

Inrapportering av Resultat 2022

Resultatet skriver du via formulär som tillhandahålls via länk på sidan. Du kan skicka in resultat när du vill under året och vi kommer med jämna mellanrum uppdatera ställningen i Årets Bruksterrier på hemsidan. Om du redan skickat in resultat och sedan får ett bättre resultat kan du skicka in det, så ersätts ditt gamla resultat automatiskt.

Om något inte fungerar som det ska i länken, skicka ett mail till ulrika.skarp@gmail.com. För att vara med i den slutgiltiga sammanställningen måste du ha skickat in dina resultat senast den 15 januari 2023. Du måste också, vid behov, kunna visa upp bekräftelsemailet du fått från resultatformuläret.

Poängberäkning 2022
Se gällande statuter.

Ansvarig

Ulrika Skarp ulrika@skarp.org

Resultatrapportering

Statuter

© 2023 Svenska Terrierklubben