Parson Russell terrier illustration
Parson russell terrier

Rasen är livlig, lekfull och modig, men också tuff och samtidigt ska den vara lugn och följsam i hemmet. Parson russell terrier skall ge ett arbetsdugligt intryck, vara aktiv och smidig utan överdrifter.

Läs mer
Skyeterrier illustration
Skyeterrier

Skyeterrier har från början varit en grythund och en skadedjursbekämpare. Idag är rasen främst en sällskapshund.

Läs mer
American Toy Fox terrier illustration
American toy fox terrier

The American Kennel Club, AKC, erkände rasen 2003. Denna ras är skapad genom avel med släthårig foxterrier, dvärgpinscher, italiensk vinthund, chihuahua och manchesterterrier.

Läs mer
Bedlington terrier illustration
Bedlingtonterrier

En bedlington älskar att röra på sig. Den är en allroundhund som passar de flesta.

Läs mer
Viltspår 16/6 SM

I stolt samarbete med

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben