American Toy Fox terrier illustration
American toy fox terrier

The American Kennel Club, AKC, erkände rasen 2003. Denna ras är skapad genom avel med släthårig foxterrier, dvärgpinscher, italiensk vinthund, chihuahua och manchesterterrier.

Läs mer
Nihon teria illustration
Nihon Teria

Rasen är livlig och har ett glatt humör. Rasen har sitt ursprung ur släthårig foxterrier, vilka importerades på 1700-talet från Nederländerna, och andra småväxta inhemska hundraser från Nagasaki i Japan.

Läs mer
Borderterrier illustration
Borderterrier

En borderterrier är en glad kompis med ganska stort aktivitetsbehov. Den älskar människor och passar bra i barnfamiljer.

Läs mer
Irish softcoated wheaten terrier illustration
Irish softcoated wheaten terrier

Långbenta hundar av terriertyp har funnits länge på Irland och användes främst av småbrukare till allehanda göromål på gårdarna, inte minst för att hålla efter skadedjur. Man jagade även grävling och utter.

Läs mer
Terrierposten 1/2 Manusstopp

I stolt samarbete med

© 2023 Svenska Terrierklubben