Kommittén för kommunikation/PR

pr@terrierklubben.se
Ulla Åhrberg-Renström (sammankallande)
Annica Andersson
Helena Stigbahr
Lena Tamm

Tävlingskommittén

Birgitta Sköld (sammankallande)
Christina Johansson
Ewa Lundén
Ulla Rylander
Ulrika Skarp

Utställningskommittén

uk@terrierklubben.se
Ulla Rylander (sammankallande)
Annika Eriksson
Anna-Karin Jiderlund
Sandra Larsson (Åsarna, Sundsvall)
Birgitta Sköld (tävlingssekreterare)
Eva Robertsson
Agneta Åström

KONFERENS & DERBY:

Domarkonferenskommittén 2020

Mats Lindborg

Terrierderbykommittén 2020

Johan Norgren (sammankallande)
Ove Johansson