Reviderade Regler för grythundsarbete 2017-07-01 – 2022-06-30

MEDLEMMAR

(SAMMANKALLANDE)

Marie Carlsson

Johan Sonesson
018-358328
070-5188589
E-POST
BJÖRNABO GÅRD
740 22 BÄLINGE

 

Till viltspårkommittén →

 

JK INFORMERAR
Anlagsprovet för tysk jaktterrier är fr.o.m. 2012 öppet även för andra terrierraser.

För att starta på anlagsprovet skall hunden först ha genomfört ett grytanlagsprov med omdömet Kvalitet 1. Detta skall kompletteras med ett vattenpassionstest och ett skottfasthetstest som ibland kan göras i samband med grytanlagsprovet och ibland separat efter kontakt med TJTK:s provsamordnare.

Till dessa moment kopplas en drevdel som kan göras på uppstött fälthare (anlagsprov fält) eller på valfritt hårvilt under sök i skogsmark (anlagsprov skog). Här bedöms bl.a. hundens skall, drevföråmga, sök och återgång. Ett antal provtillfällen arrangeras varje höst av TJTK och finns i provprogrammet på www.tjtk.seeller direktlänken här.

Anmälan till sådant prov (drevdel fält eller skog) görs på blankett på TJTK:s hemsida senast två veckor före provdatum. För att hunden skall kunna gå till pris på anlagsprovet så måste den vara skalldrivande, d.v.s driva med skall i färska löpor. Det räcker ej med att hunden skallar vid syn- eller hörselkontakt.

Om hunden har gjort ett godkänt anlagsprov skog eller fält så kan den starta på det inofficiella fullbruksprovet. Detta prov innehåller spår- lydnads- och apporteringsmoment. Bestämmelser för både anlagsprov och fullbruksprov finner du på www.tjtk.se.