NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

 Domarlista för utställningar Norden 2017 →

2017.03.04
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK


2017.05.07
Vårgårda
SVTEK / VÄTEK


2017.05.20
Hörby
SVTEK / SYTEK

PM 

2017.06.10
Skellefteå
SVTEK


PM

2017.07.22
Eskilstuna
SVTEK / ÖSTEK

PM →

2017.07.30
Torsby
SVTEK


PM →

2017.08.05
Östersund/Åsarna
SVTEK

PM →

2017.09.09
Bjuv
SVTEK / SYTEK


PM →

2017.09.10
Skellefteå
SVTEK

PM

2017.10.07
Vårgårda
SVTEK / VÄTEK

PM →

2017.10.28
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK

PM →
 2017.11.26
Terrierderby Malmö
SVTEK
PM →