NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar Norden 2017

2017.03.04
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK

 

 

 

 

2017.05.07
Vårgårda
SVTEK / VÄTEK

2017.05.20
Hörby
SVTEK / SYTEK

Ringfördelning →

2017.06.10
Skellefteå
SVTEK


Ringfördelning →

2017.07.22
Eskilstuna
SVTEK / ÖSTEK

Ringfördelning →

2017.07.30
Torsby
SVTEK


Ringfördelning →

2017.08.05
Östersund/Åsarna
SVTEK

Ringfördelning →

2017.09.09
Bjuv
SVTEK / SYTEK


Ringfördelning →

2017.09.10
Skellefteå
SVTEK

Ringfördelning

2017.10.07
Vårgårda
SVTEK / VÄTEK

Ringfördelning →

2017.10.28
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK

Ringfördelning →
2017.11.26
Terrierderby Malmö
SVTEK
Ringfördelning →