NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar i Norden 2022, publicerad  2021-11-11 →
Ansvarig Susanne Robertsson.

SvTeKs utställningar 2021
2021-07-17
Vilsta, Eskilstuna
SVTEK / ÖSTEK
PM →Ringfördelning → Resultat→
2021-08-28
Skellefteå
SVTEK/ÖNTEK
PM →Ringfördelning →Inga finaler
2021-09-05
Enköping
SVTEK/ÖSTEK
PM →Ringfördelning → Resultat→
2021-09-11
Bjuv
SVTEK/SYTEK
PM →Ringfördelning →Resultat
2021-10-02
Tångahallen, Vårgårda
SVTEK/VÄTEK
PM →Ringfördelning →Resultat
2021-10-09
Sundsvall
SVTEK/ÖSTEK
PM →Ringfördelning → Resultat→