Svenska Terrierklubben är specialklubben för terrierraserna sedan 1903 och är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).

Det finns tre aktiva lokalklubbar samt Terrierjuniorerna, en avdelning för ungdomar upp till  25 år. Till klubben tillhör 36 raser varav flertalet har sin egen rasklubb.

Läs mer om de olika raserna, hitta uppfödare och titta på valpannonser på SKKs hemsida www.köpahund.se