NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar i Norden 2020, rev. 2020-03-05 →
Ansvarig Susanne Robertsson.

SvTeKs utställningar 2020
2020-02-29
Södertälje
SVTEK/ÖSTEK
PMRingfördelningResultat
2020-05-02
Vårgårda
SVTEK/VÄTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-05-24
HÖRBY
SVTEK/SYTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-06-13
Vännäs
SVTEK/ÖNTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-07-18
Vilsta, Eskilstuna
SVTEK/ÖSTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-07-25
Torsby
SVTEK/VDTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-08-01
Åsarna
SVTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-09-05
Skellefteå
SVTEK/ÖNTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-09-12
Bjuv
SVTEK/SYTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-10-03
Vårgårda
SVTEK/VÄTEK
OBS! Domarändring
PMRingfördelningResultat
2020-11-07
Södertälje
SVTEK/ÖSTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-11-21
Märsta
SVTEK - INSTÄLLT pga Covid-19
2020-11-22
Märsta
SVTEK - INSTÄLLT pga Covid-19