NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar Norden 2019→

Här kommer Nordisk Domarlista för 2019, rev 29/5 2019.
Ansvarig Susanne Robertsson.

SvTeKs utställningar 2019
2019-03-02
Södertälje
SVTEK/ÖSTEK
PMRingfördelningResultat
2019-05-11
Vårgårda
SVTEK/VÄTEK
PMRingfördelningResultat
2019-05-18
HÖRBY
SVTEK/SYTEK
PM
RingfördelningResultat
2019-06-15
Skellefteå
SVTEK/ÖNTEK
PMRingfördelningResultat
2019-07-20
Vilsta, Eskilstuna
SVTEK/ÖSTEK
PMRingfördelning
Resultat
2019-07-28
Torsby
SVTEK/VDTEK
PMRingfördelningResultat
2019-08-03
Åsarna
SVTEK
PMRingfördelningResultat
2019-08-31
Skellefteå
SVTEK/ÖNTEK
PMRingfördelningResultat
2019-09-14
Bjuv
SVTEK/SYTEK
PMRingfördelningResultat
2019-09-15
Bjuv
SVTEK/SYTEK
PMRingfördelningResultat
2019-10-05
Vårgårda
SVTEK/VÄTEK
PMRingfördelningResultat
2019-10-12
Baggböle
SVTEK
PMRingfördelningResultat
2019-11-09
Södertälje
SVTEK/ÖSTEK
PMRingfördelningResultat