Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning.

Skyeterrier

Skyeterrier

Vill Du bli medlem i Svenska Terrierklubben, SvTeK, så kontakta SKK på telefon 08-795 30 50 eller mejla medlem@skk.se. Ange att Du önskar bli medlem i Svenska Terrierklubben, ange namn och adress, så kommer ett inbetalningskort på posten.

 

 

  • Terrierjuniorerna 13 – 25 år: 150 kr (första året 100 kr)
  •  Enskild medlem: 290 kr
  •  Familjemedlem: 90 kr
  • Medlem bosatt utomlands: 350 kr

 

Medlemskapet är rullande, d v s man är medlem ett år framåt från den månad man betalar in avgiften.