Mejla aktiviteter till webmaster@terrierklubben.se

I nuläget ligger all verksamhet inom Terrierklubben nere förutom BPH i Örkelljunga och viltspårverksamheten som arbetar vidare oförtrutet.

Ras- och lokalklubbar samt huvudstyrelsen genomför styrelse- och kommittémöten på distans. Utestående årsmöten och Terrierfullmäktige kommer genomföras digitalt detta år. Vi aktiverar kalendariet här på anslagstavlan så snart smittskyddsläget tillåter utställningar igen.
Vid frågor kontakta sekreterare@terrierklubben.se.