NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar Norden 2018→

uppdaterad 2018-06-03, listan är nu komplett.

SvTeKs utställningar 2018
2018.03.03
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.05.13
Tånga Hed
SVTEK / VÄTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.05.19
Hörby
SVTEK / SYTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.06.09
Skellefteå
SVTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.06.16
Eskilstuna
SVTEK / ÖSTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.06.17
Eskilstuna
SVTEK / ÖSTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.07.28
Torsby
SVTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.08.04
Östersund/Åsarna
SVTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.09.01
Drängsmark
SVTEK/ÖNTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.09.08
Bjuv
SVTEK / SYTEK
PM  →Ringfördelning →Resultat →
2018.09.09
Bjuv
SVTEK / SYTEK
PM  →Ringfördelning →Resultat →
2018.10.06
Njurunda
SVTEK
PM  →Ringfördelning →Resultat →
2018.10.20
Tånga Hed
SVTEK / VÄTEK
PM →Ringfördelning →Resultat →
2018.11.10
Södertälje
SVTEK / ÖSTEK
PM →

Ringfördelning → Resultat →