NATIONELLA/OFFICIELLA UTSTÄLLNINGAR ARRANGERADE AV
SVTEK & LOKALKLUBBAR

Medlemskap i SvTeK är obligatoriskt för utställare av vuxen terrier (över 9 mån). Läs mer om gällande utställnings- och championatbestämmelser på SKKs hemsida.

Domarlista för utställningar Norden 2018→

uppdaterad 2017-11-26

2018.03.03
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK

PM →

2018.05.13
Tånga Hed
SVTEK / VÄTEK

PM →

2018.05.19
Hörby
SVTEK / SYTEK

PM →

2018.06.09
Skellefteå
SVTEK


PM →

2018.06.16
Eskilstuna
SVTEK / ÖSTEK

PM →

2018.07.28
Torsby
SVTEK


PM →

2018.08.04
Östersund/Åsarna
SVTEK

PM →

2018.09.01
Skellefteå
SVTEK

PM →

2018.09.08
Bjuv
SVTEK / SYTEK

PM 

2018.09.09
Bjuv
SVTEK / SYTEK

PM →

2018.10.06
Njurunda
SVTEK

PM →
2018.10.20
Tånga Hed
SVTEK / VÄTEK
PM →
2018.11.11
Sollentuna
SVTEK / ÖSTEK
PM →