I varje nummer av Terrierposten presenteras en eller flera terrierraser av respektive rasklubb eller, om sådan saknas, av utsedda rasföreträdare.
Nedan presenteras 35 av de 37 raser som Svenska Terrierklubben har rasansvaret för.
Terrierposten utkommer med fyra nummer per år och de äldsta presentationerna nedan publicerades 2011.
Klicka på bilden för att läsa raspresentationen som pdf-fil!

2019

Kerry blue terrier

Bull- och miniatyrbullterrier

Yorkshireterrier

Yorkshireterrier

2018

Welshterrier

Slät-och strävhårig foxterrier

Norwichterrier

Border terrier

2017

Manchester terrier
English toy terrier

Parson russell terrier

Bedlington terrier

Jack russell terrier

2016

Irländsk terrier

Terrier brasiliero
Tenterfield terrier
Lakeland terrier

Ceskyterrier

American staffordshire terrier

2015

Glen of imaal terrier

Silky terrier

Sealyhamterrier

Norfolkterrier

2014

Skotsk terrier

West highland white terrier

Tysk jaktterrier

Australisk terrier

2013

Airedaleterrier

Staffordshire bullterrier

Kerry blue terrier

Irish softcoated wheaten terrier

2012

Borderterrier

Cairnterrier

Dandie dinmont terrier

Yorkshireterrier

2011

Norwichterrier

Welshterrier

Skyeterrier

Bullterrier
Miniatyrbullterrier