SvTeKs kommitté för utbildning och föreningsteknik ansvarar för den övergripande samordningen och handläggningen av utbildnings- och föreningstekniska aktiviteter inom SvTek, i enlighet med SKK och SvTek policy inom dessa områden.

KOMMITTÉNS ARBETSUPPGIFTER
 • Fortlöpande för SvTek räkning bevaka utbildnings- och föreningstekniska frågor inom SKK-organisationen och vad som i övrigt är av intresse för medlemmarna inom området
 • Fortlöpande informera medlemmarna om aktuella utbildningsmöjligheter.
 • Fortlöpande inventera och kartlägga utbildningsbehovet hos skilda målgrupper inom SvTeK samt vidta erforderliga utvecklings- och utbildningsaktiviteter i samråd med övrida kommittéer
 • Planera och genomföra utbildningsaktiviteter enligt fastställd utbildningsplan
 • Inom fastställda budgetramar besluta om bidrag för genomförande av utbildning och eventuell produktion av utbildningsmaterial
 • På sikt utveckla former för Internet-baserade utbildningar
 • På uppdrag av styrelsen handlägga föreningstekniska frågor inklusive stadgefrågor

Epost till kommittén: fk@terrierklubben.se

 • Kerstin Ekegren (sammankallande)
  Tel. 073-703 29 30
 • Alf Andersson (sakkunnig i föreningsfrågor)
  Tel. 070-620 45 51
 • Annica Andersson
 • Kjell Andersson
 • Elisabeth Turtle