Uppdaterad 2017-04-11

Terrierklubben är SKK auktoriserad arrangör av BPH. Testbanan är från den 1 januari 2015 förlagd till Örkelljunga Utbildningscentrum Hund.  Läs mer om anmälan längre ner.

Terrierklubben arrangerar gärna BPH för rasklubbar och uppfödare. Det går bra att boka en helt egen BPH – dag där du själv bestämmer vilka hundar som ska delta. Vi kommer gärna till era uppfödarträffar/rasklubbsträffar och informerar hur ni kan använda er av BPH i avelsarbetet och för utvärdering av mentalitet i RAS.

Läs mer om BPH-historiken →
200-analys staffordshire bullterrier (pdf) →

Ansvarig för verksamheten är:
Ken Lundahl
Mangårdsvägen 26 C
269 38 Båstad
Tel. 070-887 29 09

Syfte med BPH

Nästan dagligen läser vi i tidningar och hör i media om människor och hundar, som råkar illa ut i olyckor, där ofta hunden utpekas som orsak till incidenterna. Vissa raser utpekas med förkärlek. Debatten går i vågor.

Dagens samhälle ställer allt större krav på våra hundar oberoende av ras. Alla hundar måste fungera i samhället även om de historiskt sett haft olika rasegenskaper och funktioner som kanske är mindre användbara eller lämpliga idag. Rasklubbar behöver någon form av test för utvärdering av rasens mentala utveckling över tid i sitt RAS-arbete. Mentaliteten hos våra hundar är en viktig och prioriterad fråga.

Svenska Kennelklubben ( SKK ) tar frågan på största allvar. Att olyckorna vanligtvis har sin orsak i olämpliga hundägare är vi väl medvetna om. Samtidigt har vi som organisation mot samhället ett ansvar att bidra till att förbättra situationen. Detta med fördel innan förbud och restriktioner, oftast lite panikartat utlösta, drabbar oss hundägare på ett sätt som får allt annat än avsedda effekter. Den utvecklingen har vi redan kunnat följa i Danmark.

SKK tog 2009 ett beslut att ta fram ett nytt bastest för mentalitet. Kritik har under många år riktats mot MH av rasklubbar och uppfödare av raser för vilka SBK inte har avelsansvar att MH inte är en optimal beskrivningsform för deras raser.

Efter mer än 2 års intensivt arbete av en projektgrupp bestående av Curt Blixt, Kenth Svartberg, Per Arvelius och Sophia Trenkle-Nyberg presenterades vid Kennelfullmäktige i september 2011 en ny bastest för alla raser avseende mentalitet, Beteende-och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

För att om möjligt bidra till en sundare hundavel och ett ökat hänsynstagande till mentaliteten i avelsarbetet arrangerar Svenska Terrierklubben BPH för alla raser inkl. blandraser på Örkelljunga Utbildningscentrum Hund.

Att en mentalbeskrivning under ca 45 minuter inte säger hela sanningen om en hund är vi alla väl medvetna om. Den utgör emellertid ett utmärkt komplement i avelsarbetet för den uppfödare som utnyttjar informationen på ett förnuftigt sätt. För den enskilde hundägaren kan den ge värdefulla upplysningar t.ex. om vad man kanske kan förvänta sig i vissa oförutsedda situationer av sin hund. Kanske väcka tankar att vissa förebyggande åtgärder kan vara lämpliga!

Krav för deltagande vid BPH:

BPH är öppet för alla hundar, vilket innebär även oregistrerade hundar ( s.k. blandrashundar ). För deltagande ska hunden ha uppnått 12 månaders ålder den dag den deltar i BPH. Löptik får delta men startar då som sista hund.

För registrerad hund –  Svenskägd hund ska vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja vid anmälan och hunden måste läggas in i SKKs tävlingsregister med sitt utländska registreringsnummer före anmälan. Den måste finnas i SKK Hunddata. Om den delägs av person boende i Sverige ska den före anmälan vara omregistrerad i SKK.

För oregistrerad hund ska finnas en tävlingslicens (TAVLIC) utfärdad av SKK. TAVLIC-numret ska anges vid anmälan. För beställning av TAVLIC kontakta SKK på 08 795 30 00 eller www.skk.se

Hinder för deltagande:

 • Hund som vid 3 tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten.
 • Hund som har smittsam sjukdom.
 • Dräktig tik vid någon tidpunkt efter parning skett.
 • Hund påverkad av doping ( står på medicin – karenstiden varierar för olika mediciner ! )
 • Kemiskt kastrerad hanhund får INTE delta. Hanhund som kastrerats kirurgiskt får delta.

Särskilda regler gäller för svans-och öronkuperade hundar, kontakta arrangören.

Anmälan

Plats: Örkelljunga Utbildningscentrum Hund, beläget intill Skåneporten vid E4

För anmälan krävs följande uppgifter:

 1. Önskemål om datum
 2. Hundens namn på reg.beviset + registreringsnummer i SKK
  ( alternativt om hunden är oregistrerad ( blandras ) hundens namn + hundens TAVLIC-nummer i SKK och uppgift om vilka raser som ingår i hunden ), födelsedatum och chipnummer alt. ID
 3. Ägarens kontaktuppgifter (namn, fullständig bostadsadress inkl.postnummer, telefon och mejladress)
 4. Klubbtillhörighet för hundens ägare alt. förare

Om du inte äger hunden (t.ex. fodervärd) krävs ditt eget namn, telefonnummer och mailadress utöver ovanstående uppgifter. För deltagande i BPH krävs att ägaren alternativt föraren av hunden är medlem i någon klubb inom SKK-organisationen ( t.ex. rasklubb, specialklubb, SBK-klubb eller SKK ).

Mejla anmälan till ken.lundahl42@gmail.com . Anmälningsavgiften 750:- inbetalas först efter mottaget PM enligt anvisning i denna.

 

Lista med funktionärer som tjänstgör vid BPH för Terrierklubben (pdf)
uppdaterad 2017-04-11

Har du frågor kontakta gärna Ken Lundahl!