Nu föreligger i en 200-analys för wheatenterrier. Detta är den tredje terrierrasen som uppnår 200 beskrivna hundar och numera finns även två 500-analyser. Se vår BPH-sida >>.
SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att samtliga raser med fler än 200 deltagande hundar vid Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, ska få en sammanställning av resultatet. En s k 200-analys för wheaten terrier finns bifogad denna e-post. Tanken är att dokumentet ska inspirera till diskussion och ge ökad förståelse för hur BPH kan tolkas.