Gratulationer till alla som nått till prispallarna i respektive gren! Vinnare är så klart alla aktiva terrierekipage.
För 2018 har det glädjande nog kommit in nästan 500 resultat totalt i alla fyra sporterna! Så konkurrens föreligger sannerligen.
De slutgiltiga listorna återfinns på respektive flik under Tävlingar och prov.