Svenska Terrierklubben gratulerar Årets Terrier 2018, korad vid årets sista terrierutställning, genomförd av ÖstSvenska Terrierklubben i Södertälje:
MerryMac Edition Of Gold, irländsk terrier, uppfödare Gertrud och Thomas Hagström, Kalmar. På bilden även handler Rickard Hagström och SvTeKs ordförande Marie Carlsson.
Vi har nu publicerat det kompletta slutresultatet för Årets Terrier 2018 och mer läsning om vinnarna i julnumret av Terrierposten.