Vi har uppdaterat med de senast inrapporterade utställnings-, tävlings- och provresultaten för

Årets Agilityterrier>>
Årets Bruksterrier>>
Årets Lydnadterrier>>
Årets Rallyterrier>>

Årets terrierlistor från 2018 års utställningar efter Njurunda 2018-10-06

Årets Terrier >>
Årets Uppfödare >>

Ansvarig för prov- och tävlingslistorna är Ulrika Skarp och för utställningslistorna Eva Robertsson.