Vi har uppdaterat med de senast inrapporterade utställnings-, tävlings- och provresultaten för

Årets Agilityterrier>>
Årets Bruksterrier>>
Årets Lydnadterrier>>
Årets Rallyterrier>>

Årets terrierlistor från 2018 års utställningar efter Tångahed 2018-10-20

Årets Terrier >>
Årets Uppfödare >>

Ansvarig för prov- och tävlingslistorna är Ulrika Skarp och för utställningslistorna Eva Robertsson.