Tre terriervänner har emottaget Svenska Terrierklubbens förtjänsttecken. Ann-Marie Figved, med ett mångårigt och engagerat förflutet i AiredaleTerrierGillet och Västsvenska Terrierklubben och Agneta Åström, under 11 år ordförande i Sydsvenska Terrierklubben och aktiv i Strävhårsklubben och flera funktioner inom Svenska terrierklubben. Ken Lundahl, vår mentalitetsansvarige, som tilldelades förtjänsttecknet i fjol var förhindrad att delta vid Terrierfullmäktigehelgen då, men mottog sin välförtjänta nål vid TF-middagen detta år istället.