Vinnarlistorna är publicerade under menyfliken Tävlingar & Prov.
Grattis till alla fantastiska prestationer!! Läs mer om vinnarekipagen i Terrierposten 2/2017 som utkommer i mars.

Årets Agilityterrier 2017
Årets Lydnadsterrier 2017
Årets Rallyterrier 2017
Årets Viltspårterrier 2017