Vi har två nya sidor på hemsidan som vi vill rekommendera:
Raskrönikor från Terrierposten under huvudfliken Terrier och en förteckning över de utmärkelser som har utdelats till förtjänstfulla förtroendevalda och funktionärer i form av SvTeKs förtjänsttecken och till terrieruppfödare SvTeKs Uppfödarmedalj samt för Terrierjuniorer vårt Resestipendium.
Vi vill ha er hjälp att komplettera listan med utmärkelser eftersom vi har noterat att en del uppgifter inte har kommit med korrekt i äldre årsmöteshandlingar.
Hör av er till sekreterare@terrierklubben.se