I samband med Kennelfullmäktige i höst utdelar SKK sina priser och utmärkelser. Åtta förtjänstfulla terrierinsatser kommer att belönas. SKKs förtjänsttecken “utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKKs syften” och tilldelas i år terrierprofilerna Cindy Pettersson, Södertälje och Johan Sonesson, Bälinge.

Det är en stor glädje för Svenska Terrierklubben att konstatera att fyra terrierkennlar har genom “framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och därigenom främjat Svenska Kennelklubbens syften på ett uppenbart sätt” och tilldelas Hamiltonplaketten:

Berit Burmeister-Lindgren och Thomas Lindgren, Almunge
Kennel Radagast, parson russell terrier

Anja Svensson, Jönåker
Kennel Klettermusens, borderterrier

Ewa Söderwall, Långås
Kennel Tribuns, cairnterrier

Christina och Thomas Uneholt, Åkersberga
Kennel Seamrog, irish softcoated wheaten terrier

Mer om dessa förtjänstfulla gärningar kommer ni kunna läsa om i Terrierposten.

Svenska Terrierklubben framför varma gratulationer!

Kriterier för att erhålla Hamiltonplaketten

För att komma i fråga för Hamiltonplaketten ska mottagaren/mottagarna ha haft en aktiv uppfödningsverksamhet under minst tio år av aktuell ras. Bruks- och jakthundraser ska vara både prov- och exteriörmeriterade. Tyngdpunkten på provmeriterna ska ligga på rasspecifika prov. Hamiltonplaketten kan också delas ut till en person/personer som på annat sätt gjort en utomordentlig insats för hundaveln.

Verksamheten får inte strida mot Svenska Kennelklubbens grundregler, inte heller får uppfödningen/avelsarbetet strida mot SKKs policy. Finns hälsoprogram för aktuell ras ska uppfödningen visa prov på en utmärkt hälsoprofil. Dessutom ska föreslagen persons/personers hundhållning i stort beaktas.

Förtjänsttecken

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken utdelas till en person som gjort särskilt stora insatser för att främja Svenska Kennelklubbens syften.