Som tidigare år har varje rasklubb möjlighet att anmäla två deltagare, skulle det finnas platser över så kan det eventuellt finnas möjlighet för ytterligare. Om rasklubb väljer att inte anmäla något ekipage, eller endast ett, kan eventuellt andra ekipage beredas plats. Senaste årets vinnare i Viltspår- SM har dessutom en garanterad plats, liksom vinnaren i tävlingen Årets Viltspårterrier. Medlemskap i  SvTek alternativ rasklubb inom SvTek är obligatoriskt.

Inbjudan SM-17 >>