I Kommittén för mentalitets budget för 2017 finns 30 000:- öronmärkta som bidrag till
föreläsningar om ”Avel och Mentalitet – BPH som avelsverktyg”.

Syftet är att stimulera intresset för mentalitet i avelsarbetet och bland Terrierklubbens medlemmar. Bidraget avser täcka delar av kostnad för att bjuda in föreläsare ur SKKs Mentalpool .

I ansökan anges kontaktperson, tidpunkt för aktiviteten, plats, program, namn på inbjuden föreläsare samt en preliminär budget.

Ansökan kan göras av rasklubb inom Terrierklubben, uppfödare alternativt lokala grupper av medlemmar inom Terrierklubben. Bidraget kan täcka högst 75% av kostnaden för inbjuden föreläsare.

Utbetalning sker efter genomförd aktivitet mot en kort redovisning av innehåll, antal deltagare och kostnader. Ansökan kan inte kombineras med samtidigt bidrag från KHM för ”Mentalkonferens” eller från AK i samband med ”Avelskonferens”.

Ansökan skickas till sekreterare@terrierklubben.se.

Vid frågor kontakta
Ken Lundahl
070-88 729 09