Välkommen på Viltspårdag den 17 juni 2017

Deltagare ska vara medlem i Terrierklubben eller tillhörande rasklubb.
Plats: Skällby, Lindtorp 33, 734 92 Hallstahammar
Anmälan och betalning görs till Elin Söderlind elin.soderlind@live.se tel.073-960 00 36

Här blandas nybörjare och mer erfarna ekipage. Vi lägger två spår för varje hund och Elin går igenom de olika provformerna för hur viltspårprov ser ut. Varje spår skräddarsyr vi till varje hund.

Anmälan är bindande och betalas senast två veckor innan.

Pris 600kr

Mer information om Elin finns på www.lindcroft.se/kenneln