Svenska Terrierklubben genomför den årliga TF-helgen med ordförande- och ledamotskonferens under lördagen den 8 och fortsätter söndag förmiddag. Söndag kl 13 är det Terrierfullmäktige med delegater från lokal- och rasklubbar.