Den frågan fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag utreda vid Kennelfullmäktige 2015. Nu kan du tycka till om organisationsutredningens åtta huvudförslag!

Vid Kennelfullmäktige 2015 fick SKKs Centralstyrelse i uppdrag utreda hur SKK ska se ut i framtiden. Organisationsutredningen har landat i åtta huvudförslag som du som medlem nu kan tycka till om.

Vid Kennelfullmäktige (KF) i höst kommer det som det råder enighet om diskuteras och möjligen beslutas och sedan, i september 2018, kommer CS att kalla till ett extrainsatt KF-möte med en enda punkt på dagordningen: Förslaget om SKKs organisation för att möta framtiden.

Hittills finns åtta huvudförslag

Det arbete som hittills skett inom ramen för organisationsutredningen har utmynnat i åtta huvudförslag med ett antal underförslag. Huvudförslagen handlar om allt från etablering av hundcollege till en ny form för klubbmedlemskap och omstrukturering från länsklubbar till regionklubbar. Här är de åtta huvudförslagen:

  • Alla ska känna sig välkomna
  • Länsklubbarna ersätts av regionala klubbar
  • Förändrad valprocedur och representation på KF och i CS
  • Ett grundmedlemskap
  • Öka möjlighet till delaktighet och påverkan
  • Företag kan anslutas till SKK
  • Etablering av hundcollege
  • Förslag till värdegrund

Läs mer och tyck till

Nyfiken på att läsa mer om huvudförslagen och underförslagen?
Klicka på länkarna nedan för att öppna filerna (alla i PDF-format) för att ta del av mer information om arbetsprocessen och utredningens dokumentation, men du kan också lämna dina synpunkter på utredningens huvudförslag.

bilaga 1 – brev från organisationsutredningen

bilaga 2 – SKKs organisationsutredning – bakgrundspromemoria (diger läsning, men rekommenderas!)

bilaga 3 – Organisationsutredning – dagsläge och förslag till åtgärder

Alla special- och rasklubbar måste svara digitalt på en enkät som finns på SKKs hemsida, senast 31 mars 2017, men även du kan som medlem svara på en medlemsenkät. Du hittar den här!