Ny hedersledamot – AnnChristin Molin.

Terrierfullmäktige 2018 utsåg AnnChristin Molin till Svenska Terrierklubbens hedersledamot efter en proposition från en enhällig huvudstyrelse.

Proposition
för AnnChristin Molin som hedersledamot i Svenska Terrierklubben.

Svenska Terrierklubbens styrelse har vid styrelsemöte enhälligt beslutat föreslå 2018 års Terrierfullmäktige antaga AnnChristin Molin som hedersledamot i Svenska Terrierklubben.

Styrelsen anför som grund för beslutet följande:

AnnChristin Molin växte upp på landet i Bohuslän bland kor, hästar och hundar. Den första egna hunden var en airedaleterrier (f-1959), som hette Skogsbrynets Peggy. Med henne tränade och tävlade AnnChristin i bruks för Uddevallas Brukshundklubb.

Sin andra airedaleterrier köpte AnnChristin av Ingela Nilsson; blivande Int.Ch Gay Gordon´s Baby-cham (f.-68), BIG-vinnare och Årets Airedale 1969. Ingela rekommenderade Jokylkenneln i England för att AnnChristin skulle få lära sig mer om den ädla trimkonsten. Där träffade hon Mary Swash första gången, sommarlovet 1968, och återvände sedan 1970 för att stanna hela det året. När AnnChristin kom hem ifrån England började hon som yrkesmässig trimmare och handler av terriers, stationerad i Göteborg.

1972 öppnade hon ett eget hundtrim i Göteborg. En stor del av kundkretsen bestod av utställnings-hundar. Vidareutbildning i USA okt.1974-mars 1975 (6 mån.) hos Peter Green, Pennsylvania. 1976 blev ett oerhört framgångsritk år då AnnChristin friserade Sveriges vinstrikaste utställningshund av alla raser, westien Ch Gaywyn Dandini och Best in show-vinnaren på Nordens dittills största hundutställ-ning, welshen Ch Growview Red Rum (visade även den sistnämnde) m.fl.

AnnChristin inledde utbildning till exteriördomare 1977 och blev auktoriserad 1981. Hon dömer numera de flesta av terrieraserna två till tre gånger om året i Norden. Under prefixet Tanwood har hon dessutom fött upp nio airedaleterriervalpkullar (50 valpar) mellan åren 1963-2017, däribland den enda airedaleterriertik som blivit Årets Terrier 1975. Engagemanget för airedaleterriern och AiredaleTerrier-Gillet har alltid varit stort, icke desto mindre har AnnChristin arbetat som den insiktsfulla och engagerade kynolog hon är för terriern i stort inom SvTeKs avelskommitté i sju år nu.

Vid senaste Terrierfullmäktige 2017 hörde vi hedersföreläsare Cindy Petterssons varma hyllning till AnnChristin som förebild, mentor och kollega. Inom huvudstyrelsen har vi upplevt AnnChristin som en omtänksam följeslagare som generöst lotsat oss yngre kollegor rätt i terriersfären bland dess stronga profiler och vittförgrenade historia. Inte för inte belönades hon med Bergsmannens VP 2014 – denna good sportsmanshipsutmärkelse – och lät den ifjol på Terrierderbyt gå vidare till en annan kär terrierprofil av samma goda oegennyttiga märke, Ulla Rylander. AnnChristins smittande kunskapsiver inger alltid respekt och hennes varma generösa personlighet gör oss alla litet bättre.

Svenska Terrierklubbens styrelse föreslår att Terrierfullmäktige beslutar antaga AnnChristin Molin som hedersledamot.

April 2018
Svenska Terrierklubbens styrelse

Svenska Terrierklubbens hedersledamöter i och med Terrierfullmäktige 2018:

Prinsessan Christina Fru Magnuson, Lars Adeheimer, Alf Andersson, Håkan Axén, Kenneth Eliasson, Dan Ericsson, Gertrud Hagström, Birgitta Hasselgren, Siv Jernhake, AnnChristin Molin, Lennart Nordlund, Bo Olofsson, Ulla Rylander och Carl Gunnar Stafberg.

Våra lokalklubbar

© 2024 Svenska Terrierklubben